Wie zijn wij?

Wij zijn bewonersvereniging Zandzoom, opgericht op 29 november 2021.

Wij zetten ons in voor:

  • Het behartigen van de (gemeenschappelijke) belangen van de leden.
  • Het behoud van de groene ring om het dorp Heiloo vanwege de  ecologische waarde, Zandzoom is hierin de belangrijke schakel.
  • Het behoud van een open, groen en landelijk karakter van Zandzoom.
  • Het in stand houden en verbeteren van flora en fauna in Zandzoom.
  • Wij zien onszelf graag als gesprekspartner voor de omliggende gemeenten en andere instanties wat betreft besluitvorming en toekomstvisie van de omgeving.
  • Wij zullen onze visie bepalen en ons uitspreken ten aanzien van veranderingen binnen Zandzoom.
  • Knelpunten in onze omgeving signaleren en kenbaar maken aan de betrokken partijen.
  • Wij zetten ons in ten bate van de bewoners van Zandzoom en het behoud van de omgeving.

Wat doen wij?

De vereniging staat voor het behoud van het open en groene karakter van de omgeving. Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden bewaard zullen blijven en de groene ring om Heiloo blijft bestaan.

In dit prachtige gebied zijn er plannen om de komende jaren minimaal 1.265 nieuwe woningen te realiseren. 

We begrijpen dat er woningen nodig zijn maar niet ten koste van het bestaande groen, want het klimaat is een alles overstijgend probleem.

Statuten

De bewonersvereniging Zandzoom heeft statuten opgesteld, mocht u hier in geïnteresseerd zijn kunt u ze hier downloaden.

Digitaal Akte Van Vaststellen Statuten 26 06 2023
PDF – 140,2 KB 211 downloads